Wednesday, November 24, 2010

Tamak Akan Pahala

Beberapa orang sahabat Muhajirin telah datang berjumpa Rasulullah (saw), mereka berkata " Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kami bergelimbang harta juga pahala. Mereka solat seperti kami bersolat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak". Rasulullah (saw) bersabda " Mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang dapat menyamai (sedekah) mereka? Bacalah tasbih (Subhanallah), Tahmid (alhamdulillah) dan takbir (Allahuakhbar) tiga puluh kali setiap selepas solat".

Beberapa hari kemudian, mereka kembali menemui Rasulullah (saw) dan berkata " Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya itu mengetahui apa yang kami lakukan, mereka pun lalu mengikuti apa yang kami lakukan". Rasulullah (saw) berkata " Itu adalah kurniaan Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya".

Para sahabat mengadu tentang kemiskinan bukan kerana keduniaan yang tidak mereka miliki tetapi mereka sedih kerana tidak dapat bersedekah sebagaimana orang-orang kaya diantara mereka bersedekah. Orang kaya pula tidak merasa cukup dengan pahala bersedekah maka menambahkan lagi kebaikan dengan mengikuti amalan yang diajarkan oleh Rasulullah (saw) kepada mereka yang miskin. Mereka semuanya berlumba2 untuk mendapatkan pahala dan akhirat.

(dicatat dr buku "Keindahan Rasulullah: Himpunan Kisah Dari Kekasih Allah" karya Abu Faidh Firdausy)

No comments:

Post a Comment