Thursday, June 3, 2010

Surah Al-Baqarah: ayat 85


Allah Taala berfirman didalam surah al-Baqarah: ayat 85; yang bermaksud :-

"Kemudian sebagian kamu membunuh yang lain, dan kamu usir satu golongan diantaramu dari kampungnya, bertolong-tolongan kamu atas berbuat dosa dan aniaya; kalau datang kepadamu orang-orang tawanan, tebus-menebusi kamu dengan mereka, sedang telah diharamkan atas kamu mengusir mereka. Adakah kamu percaya kepada sebagian Kitab dan ingkar akan sebagiannya? Maka tiadalah balasan bagi orang yang memperbuat demikian diantaramu, melainkan kehinaan dalam kehidupan didunia; dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan kedalam siksaan yang keras, Allah tiada lalai dari apa2 yang kamu kerjakan"

Huraian

Ayat ini sebenarnya diturunkan terhadap kepada Bani Israil (Yahudi) tetapi untuk pengajaran kepada kita kaum muslimin. Barang siapa yang percaya dan menurut sebagian Kitab tetapi meninggalkan sebagiannya, maka ia mendapat kehinaan dan kesusahan diatas dunia, sedang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka.

Banyak orang-orang islam, kita lihat mereka mengerjakan sembahyang, puasa, haji dsbnya tetapi mereka mengambil hak orang atau hak negara, menganiaya, mencaci, (mengumpat), iri hati, takabbur, adu mengadu, memutuskan silaturrahim (bermusuh-musuhan) dsb. Maka orang yang seperti itu, adalah beriman dan menurut sebagian Quran tetapi kafir (engkar) kepada sebagian yang lain.

Oleh sebab itu adalah balasan untuk mereka kehinaan dan kesusahan diatas dunia, sedang diakhirat disiksa pula. Dengan keterangan ini patutlah kaum muslimin insaf, supaya mereka beriman dan menurut apa2 yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran semuanya, bukanlah dengan menurut satu dua ayat saja.

(Tulisan adalah berpandukan "Tafsir Quran Karim" oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, dicetak pada 11 Januari 1973 bersamaan 6 Zulhijjah 1392/ mukasurat 20)

No comments:

Post a Comment